+95.9797284528 info@dcumyanmar.com

OVĀDĀCARIYA SAYADAWS

1. Adhipati Ukkaţţha Mahānāyaka (Shwekyin Nikāya)

2. Bhaddanta Indobhāsābhivamasa (Mahārgandāryon)

3. Bhaddanata Ñānissara (Sitigū Sayadaw)

4. Bhaddanta Aggañānābhivamsa (Sishin Sayadaw)

5. Bhaddanta Nandamālābhivamsa (Rector)

6. Bhaddanta Kosalla (Vijjālankāra Sayadaw)

7. Bhaddanta Sirindābhivamsa (Tipiţaka Yaw Sayadaw)

8. Bhaddanta Odātasirībhivamsa (Averārāma Sayadaw)

9. Bhaddanta Dr. Candanasāra (Kyaukmae)

10. Bhaddanata Vāyamindābhivamsa (Tipiţaka Sayadaw)

11. Bhaddanta Dr. Ādiccavamsa (ITUBMU)

12. Bhaddanta Ñānuttara (Dhammadūta – Innye)

13. Bhaddanta Vāseţţhābhuvamsa (Masoeyein)